Klimabott blog

Všechno o chlazení, topení, větrání a energiích, na co se nás často ptáte.

Údržba a servis klimatizací

Pokud jste si už klimatizaci pořídili, musíte ji i udržovat. Nebojte, není to žrout času a peněz, ale občas prostě potřebuje svoji údržbu všechno. Při pořízení klimatizace je dobré počítat s tím, že je nutná její pravidelná údržba. Nejenom, že vyčistíte filtry a zbavíte se tak různých plísní a roztočů, ale čištěním prodlužujete také její životnost. Ruku v ruce jdou i náklady spojené s provozem. Pokud je klimatizace čistá, nespotřebuje tolik energie na provoz jako klimatizace, o kterou jste se delší dobu nepostarali. Pravidelná údržba je také jedním z faktorů uznání případné reklamace.

Údržba a servis klimatizací

Kde je obvykle problém

Při používání vnitřní klimatizační jednotky dochází ke kondenzování vzdušné vlhkosti na tepelném výměníku a uvnitř jednotky tím vzniká vlhkost. Je to živná půda pro různé bakterie, viry, plísně a houby. Proto klimatizace pravidelně dezinfikujte a čistěte. Vracíte ji tím i její účinnost, která díky znečištění v průběhu roku klesá.
Také venkovní klimatizační jednotka přes svůj tepelný výměník nasává venkovní vzduch, který z něj odebírá teplo nebo chlad, záleží, zda chladíte nebo topíte. Při nasávání vzduchu dochází k zanášení výměníku např. prachem či jinými venkovními nečistotami a tím se také snižuje účinnost klimatizační jednotky.

Co zvládnete sami

Běžná údržba klimatizace spočívá hlavně v kontrole prachových filtrů, které jsou umístěny ve vnitřní klimatizační jednotce. Filtry stačí pouze vyjmout, opláchnout pod proudem vody, nechat je zcela vyschnout a vložit zpět na své místo. Tato údržba by se měla provádět alespoň jednou za tři měsíce.

Na co si zavolat firmu

Domácnost: Pravidelný servis by se měl provádět jednou za rok až dva roky, vše závisí od toho, jak často klimatizaci používáte.
Firma: Ve firmách pracují klimatizace téměř po celý rok. Je proto nutné, aby klimatizace instalovaná v pracovním prostředí byla kontrolována minimálně jednou za rok, v některých případech dvakrát i vícekrát. Často je totiž klimatizace vystavena horším podmínkám, zejména co se týče čistoty vzduchu, který přes ni proudí. U firem jsou zpravidla instalovány i větší chladící systémy, které obsahují vyšší množství chladiva. Dle zákona se tedy musí provádět pravidelné kontroly, zda nedochází k úniku chladiva do ovzduší.

Kdy provádíme servis klimatizací

Servis klimatizační jednotky se provádí mimo sezónu (jaro, podzim). Je zcela na vašem rozhodnutí, který termín je pro Vás výhodnější. Jakmile se začne více oteplovat, zvyšuje se poptávka po našich servisních službách a je tedy složitější provést servis klimatizace v rozumném termínu.

Co očekávejte každé návštěvě našeho servisního technika:

– Kontrola stavu vzduchových filtrů, výměníků a výparníků, včetně jejich desinfekčního čištění.
– Kontrola stavu oběžného kola, v případě jejího zanešení proběhne jeho demontáž z jednotky a následné čištění a dezinfekce.
– Test funkce klimatizační jednotky s uvedením do provozu všech výkonových stupňů.
– Kontrola elektro prvků včetně revize ventilátorů (uchycení, motor, ložiska, oběžná kola).
– Test funkce řídícího termostatu, kontrola funkce programu chlazení a funkčnosti ovládání a chodu systému.
– Měření teploty vystupujícího chlazeného vzduchu do místnosti, kontrola výkonu celého zařízení.
– Dle diagnostické techniky zjištění hodnoty kondenzačního a vypařovacího tlaku chladiva.
– Revize zařízení na únik chladiva. V případě potřeby doplnění chladiva do chladícího okruhu.
– Kontrola napájecího napětí včetně testovaní stability napětí mezi fázemi za běhu.
– Revize funkce všech ventilů a izolací zařízení včetně kontroly napadení korozí.
– Kontrola čidel – tlakových i teplotních přímo ovlivňujících regulovaný proces.
– Oprava izolace na potrubí pro vedení chladiva u všech venkovních jednotek