SERVIS PRO FIRMY

Datum publikace: 20.04.2021

Délka čtení: 3 minuty

Správně odvádět práci znamená věnovat se našim zákazníkům

Servisní služby jsou nedílnou součástí fungování naší společnosti. Mezi naše partnery patří významní i nároční zákazníci. Jsou to partneři, kteří potřebují firmu, schopnou poskytnout komplexní služby pro veškerá vzduchotechnická a chladící zařízení.
Po instalaci všech zařízení poskytujeme pravidelné revize, technickou podporu 24/7, poradenské služby a záruční a pozáruční servis. Provádíme také preventivní i opravní servis na zařízení, které byly dříve instalovány jinými firmami.

Dbáme na to, aby naši zaměstnanci byli řádně vyškolení a máme všechna osvědčení a certifikace pro nakládání s nebezpečnými látkami (chladivy).

 • Záruční a pozáruční servis systémů VZT, klimatizace, chlazení a systémů MaR (měření a regulace)
 • Zákonné revize zařízení, kontrola těsnosti chladicích systémů a úniku chladících plynů
 • Měření a nastavení požadovaných provozních parametrů zařízení
 • Kontrola funkčnosti a revize požárních klapek, revize elektroinstalace a systémů MaR
 • Oživení nebo odstavení systému při sezónním provozu
 • Odborné posouzení současného stavu, příprava na zákonné kontroly
 • Retrofitting starších chladicích zařízení
 • Čištění systémů VZT a klimatizace

 

 Proč je důležitý pravidelný servis

Servis je důležité provádět nejenom ze záručních důvodů, ale i z důvodů ekonomických, zdravotních a ekologických. Servis vzduchotechnických a klimatizačních zařízení by se měl provádět 1x ročně a v případě, že se jedná o zařízení, které pracuje po celý rok, doporučuje se servis i 2x ročně v závislosti na náročnosti provozu. Vždy se však přihlíží ke konkrétním podmínkám (prašnost prostředí, vlhkost apod.)

 

4 důvody, proč servisovat:

 1.  jistota záruky
 2. snížení nákladů
 3. ochrana zdraví
 4. ekologie

Neméně důležitý je i důvod ekologický. Ekologický z toho důvodu, že u klimatizací může docházet k úniku chladiva do ovzduší, který je nutno neprodleně odstranit. Většina chladiv používaných v klimatizacích přispívá k oteplování země (typy R407C, R410A atd.) a starší chladiva (R22 freony, R12) dokonce k poškozování ozónové vrstvy země.

 

Proč spolupracovat s firmou Klimabott

 1. Naši zákazníci si zaslouží respekt a profesionalitu
 2. Snažíme se budovat dlouhodobé partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli založené na vzájemném respektu a korektním jednání.
 3. Máme dlouholeté zkušenosti na trhu
 4. Jsme profesionálové. U nás nemluvíte jen s obchodníkem, ale především s odborníkem.
 5. Nic na vás nehrajeme. Nic nezatajujeme. Naše nabídky jsou férové.
 6. Nabízíme individuální přístup. Oceňujeme serióznost a slušnost. Respektujeme vaše potřeby.
 7. Na námi dodané řešení poskytujeme nadstandardní záruky až 60 měsíců.
 8. Myslíme na ochranu našeho životního prostředí. Nabízíme pouze kvalitní výrobky.
 9. Neděláme rozdíly – pro nás jsou důležité všechny zakázky, i ty menšího rozsahu

 

 

Přečtěte si články na podobné téma

Zobrazit všechny články