Klimabott blog

Všechno o chlazení, topení, větrání a energiích, na co se nás často ptáte.

myš

SERVIS PRO FIRMY

Správně odvádět práci znamená věnovat se našim zákazníkům

SERVIS PRO FIRMY

Servisní služby jsou nedílnou součástí fungování naší společnosti. Mezi naše partnery patří významní i nároční zákazníci. Jsou to partneři, kteří potřebují firmu, schopnou poskytnout komplexní služby pro veškerá vzduchotechnická a chladící zařízení.
Po instalaci všech zařízení poskytujeme pravidelné revize, technickou podporu 24/7, poradenské služby a záruční a pozáruční servis. Provádíme také preventivní i opravní servis na zařízení, které byly dříve instalovány jinými firmami.

Dbáme na to, aby naši zaměstnanci byli řádně vyškolení a máme všechna osvědčení a certifikace pro nakládání s nebezpečnými látkami (chladivy).

 •  záruční a pozáruční servis systémů VZT, klimatizace, chlazení a systémů MaR (měření a regulace)
 • Zákonné revize zařízení, kontrola těsnosti chladicích systémů a úniku chladících plynů
 • Měření a nastavení požadovaných provozních parametrů zařízení
 • Kontrola funkčnosti a revize požárních klapek, revize elektroinstalace a systémů MaR
 • Oživení nebo odstavení systému při sezónním provozu
 • Odborné posouzení současného stavu, příprava na zákonné kontroly
 • Retrofitting starších chladicích zařízení
 • Čištění systémů VZT a klimatizace

 

 Proč je důležitý pravidelný servis

Servis je důležité provádět nejenom ze záručních důvodů, ale i z důvodů ekonomických, zdravotních a ekologických. Servis vzduchotechnických a klimatizačních zařízení by se měl provádět 1x ročně a v případě, že se jedná o zařízení, které pracuje po celý rok, doporučuje se servis i 2x ročně v závislosti na náročnosti provozu. Vždy se však přihlíží ke konkrétním podmínkám (prašnost prostředí, vlhkost apod.)

 

4 důvody, proč servisovat:

 1.  jistota záruky
 2. snížení nákladů
 3. ochrana zdraví
 4. ekologie

Neméně důležitý je i důvod ekologický. Ekologický z toho důvodu, že u klimatizací může docházet k úniku chladiva do ovzduší, který je nutno neprodleně odstranit. Většina chladiv používaných v klimatizacích přispívá k oteplování země (typy R407C, R410A atd.) a starší chladiva (R22 freony, R12) dokonce k poškozování ozónové vrstvy země.

 

Proč spolupracovat s firmou Klimabott

 1. Naši zákazníci si zaslouží respekt a profesionalitu
 2.  Snažíme se budovat dlouhodobé partnerské vztahy se zákazníky a dodavateli založené na vzájemném respektu a korektním jednání.
 3. Máme dlouholeté zkušenosti na trhu
 4. Jsme profesionálové. U nás nemluvíte jen s obchodníkem, ale především s odborníkem.
 5. Nic na vás nehrajeme. Nic nezatajujeme. Naše nabídky jsou férové.
 6. Nabízíme individuální přístup. Oceňujeme serióznost a slušnost. Respektujeme vaše potřeby.
 7. Na námi dodané řešení poskytujeme nadstandardní záruky až 60 měsíců.
 8. Myslíme na ochranu našeho životního prostředí. Nabízíme pouze kvalitní výrobky.
 9. Neděláme rozdíly – pro nás jsou důležité všechny zakázky, i ty menšího rozsahu