Klimabott blog

Všechno o chlazení, topení, větrání a energiích, na co se nás často ptáte.

Proč si zavolat na servis firmu

Proč byste si neměli dělat dezinfekci jednotky sami? Začněme třeba výběrem správného dezinfekčního prostředku. Na trhu si můžete koupit sprej na dezinfekci klimatizační jednotky, my však koupi nedoporučujeme, a to hned z několika důvodů.

Proč si zavolat na servis firmu

– jedná se o silnou chemii a její zápach z klimatizace ucítíte dlouho po jejím použití, navíc je velmi nepříjemný
– spreje neřeší odplavení „rosolovité hmoty“ která se drží na výměníku jednotky a je i jednou z příčin, proč Vám může začít kapat voda z vnitřní klimatizační jednotky. Tuto „hmotu“ je totiž nutné odplavit dostatečným množstvím čistícího prostředku s odmašťovací složkou, protože jinak ulpívá v hadici na odvod zkondenzované vody, a tím dojde k její ucpání a následnému vykapávání vody.
– použití SPRÁVNÉHO desinfekčního prostředku, po kterém Vám nezkoroduje tepelný výměník a nezkřehnou plasty uvnitř jednotky, které se, díky nesprávnému prostředku, lámou a jednotka se rozpadá.

Firma KLIMABOTT desinfikuje a čistí klimatizace ve dvou fázích.

První fáze je použití roztoku na desinfekci, který obsahuje kladně nabité víceatomové ionty určité struktury, které ničí buněčné membrány bakterií, hub, améb, virů aj. a tím dochází k jejich usmrcení i k účinné desinfekci.
Druhá fáze je použití dvousložkového odmašťovacího roztoku na bázi kokosového oleje a tenzidů. Jedna složka odstraňuje nečistoty biologického původu a druhá nečistoty chemického původu. Všechny roztoky, které naše firma používá byly vyvinuty speciálně pro čištění a dezinfekci klimatizačních jednotek a jsou šetrné ke všem jejím komponentům a jsou naprosto zdravotně nezávadné.

Vše výše popsané popisuje defacto desinfekci a čištění tepelného výměníku. Uvnitř klimatizace se však nachází další její důležitá část, kterou je nutné dezinfikovat a čistit, a tou je oběžný válec jednotky, který se stará o nasávání vzduchu do jednotky a jeho vyfukování směrem ven poté, co vzduch projde tepelným výměníkem. Aby k jeho čištění došlo, musí se tento válec z jednotky demontovat, a to už je opravdu práce pro odborníka. Při jeho demontáži manipulujete s tepelným výměníkem jednotky, který obsahuje chladící médium, u kterého již musíte vlastnit akreditované oprávnění vydávající Ministerstvo životního prostředí (pro práci s nebezpečnými plyny) a také osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti elektrotechniky.

Bez těchto dvou osvědčení nejste způsobilou osobou pro servis klimatizačního zařízení a rozhodně byste se neměli pouštět do údržby vlastními silami.

Kontrola zařízení na únik chladiva

Pokud vlastníte výkonnější klimatizační zařízení s větším množstvím chladiva, musí se u tohoto zařízení provádět pravidelná revize na únik chladiva. Množství chladiva, od kterého se musí revize provádět, se liší podle jeho typu. Nejčastěji používané chladivo u běžných klimatizačních zařízení do domácností, kanceláří, menších obchodů, showroomů aj. je chladivo R410A (obsah 2,39kg a více) a R32 (obsah 7,41kg a více). Výjimečně se stane, že klimatizační zařízení v domácnostech obsahuje takové množství chladiva, aby bylo nutné provádět revizi. Tam kde je nutné si to ohlídat jsou tzv. multisplitové systémy, kdy máte instalovanou jednu venkovní jednotku napojenou 2 a více vnitřních jednotek. Vždy je dobré si zkontrolovat štítek na venkovní jednotce, na kterém je výrobcem uvedeno množství chladiva, které zařízení obsahuje a instalatérskou firmou zase uvedeno, kolik do systému doplnila chladiva, pokud to bylo nutné.

Nutnost provádět revize ukládá nařízení evropského parlamentu a rady č. 517/2014 a v případě jejího nedodržení Vám může hrozit pokuta až 1 milion korun.