Klimabott blog

Všechno o chlazení, topení, větrání a energiích, na co se nás často ptáte.

Dezinfekce a odstranění zápachů ozonem

Ozón je jedna z forem kyslíku. Kyslík, který potřebujeme k životu my lidé a všechny ostatní živé organismy na této planetě je tvořen ze dvou molekul kyslíku a nazývá se též dikyslík. Jedna z dalších forem kyslíku je tvořena třemi molekulami kyslíku a ta se nazývá ozón.

Dezinfekce a odstranění zápachů ozonem

Kyslík tvořený dvěma molekuly a který běžně dýcháme je sám o sobě velmi reaktivní složkou a on sám je i jedna z příčin proč stárneme, protože při metabolických pochodech v našem těle vznikají reaktivní formy kyslíku, které poškozují buňky našeho těla zvýšenou oxidací, proto je pro nás dobré přijímat v potravě tzv. antioxidanty, které dokáží tuto zvýšenou oxidaci do určité míry eliminovat. Jestliže je však kyslík tvořený ze dvou molekul velmi reaktivní látkou která dokáže poškozovat buňky našich těl, kyslík tvořený ze tří molekul zvaný ozón je co se týče reaktivity mnohem více reaktivní látkou než kyslík který dýcháme a jeho oxidační účinky už jsou v případě poškození buněk smrtící a v tom spočívá efektivita ozónu co se týče dezinfekce, protože žádná buňka jakéhokoliv živého organismu nedokáže odolat působení takto vysoké oxidace, kterou je schopen vyvinout ozón, ať už se jedná o buňky vyšších organismů jako jsou lidé a zvířata, ale i rostlin, parazitů a nižších organismů jako jsou bakterie. Zkáze oxidačního působení ozónu podléhají i viry, které sice nejsou tvořeny žádnou buňkou, ale obsahují nechráněnou DNA, která negativnímu působení oxidačních účinků podléhá mnohem snáze než buňka.

Jak ozón dezinfikuje a odstraňuje zápachy?

Jak již bylo napsáno výše, efektivita dezinfekce, co se týče ozónu spočívá v jeho oxidačních účincích na buňky všech živých organismů. Pokud je buňka vystavena silnému oxidačnímu působení, dochází k poškození jejího obalu a následně i obsahu (jádro, mitochondrie, DNA…). Čím delšímu a silnějším oxidačnímu účinku je buňka vystavena, tím k většímu dochází jejímu poškození až k úplné smrti buňky. Z toho vyplývá, že nejsnadněji podléhají oxidačním účinkům ozónu na prvním místě viry, a jednobuněčné organismy do kterých řadíme všechny bakterie. Čím složitější organismus je, tím delší a silnější oxidační působení potřebuje, aby mu podlehl, to znamená, že množství ozónu, které je potřeba k vyhubení všech virů, bakterií, parazitů, hub, plísní atd. v právě dezinfikované místnosti nestačí, aby dokázalo usmrtit člověka, to však neznamená, že mu toto množství nedokáže ublížit z dlouhodobějšího hlediska, proto je nutné, aby v místnosti, kde právě probíhá dezinfekce ozónem nebyly přítomny žádné rostliny, domácí mazlíčci a samozřejmě lidé.

Pokud jde o odstranění různých druhů pachů ozónem, tak efektivita ozónu v tomto opět spočívá v jeho silných oxidačních účincích, kdy reaktivní působení ozónu neúčinkuje pouze na živé organismy, ale působí i na neživé předměty a vzhledem k tomu, že pachy jsou pouze chemické sloučeniny, je schopen ozón tyto sloučeniny narušit a tím je vlastně eliminovat jako zdroj zápachu. Ozón v tomto velice dobře funguje jak u biologického zdroje pachu (hniloba, pot, moč, pachy ze zvířat…) tak i u nebiologického zdroje (chemikálie, cigaretový kouř, nový koberec…)

Jak nebezpečný je ozón po dokončení dezinfekce místnosti?

Ozón je velmi nestabilní forma kyslíku a velice rychle se rozkládá na obyčejný kyslík který dýcháme. Poločas rozpadu je v závislosti na okolní teplotě řádově několik desítek minut, platí že čím vyšší je okolní teplota, tím rychleji se ozón rozkládá na obyčejný kyslík. Doba větrání místnosti po ukončení její dezinfekce ozónem je od 30 minut do několika hodin, záleží na velikosti místnosti. Ozón tedy většinou během několika desítek minut nepředstavuje pro člověka žádné zdravotní riziko po ukončení dezinfekce.

Jak dlouho trvá dezinfekce ozónem?

Záleží na velikosti plochy, kterou chceme dezinfikovat, Klimabott používá ozónový generátor, který je schopen dezinfikovat prostory do 300 m3 a zvládne to v těchto časech:
50 m3 za 8 minut
100 m3 za 16 minut
150 m3 za 24 minut
200 m3 za 32 minut
300 m3 za 48 minut

Kde všude můžu aplikaci ozónem aplikovat?

Jednoduše úplně všude, dezinfikovat ozónem je možné kterékoli objekty ale i předměty, to stejné platí, pokud jde o odstranění pachů.
Dezinfikovat ozónem se dá klimatizační a vzduchotechnická zařízení jakéhokoliv typu, ale i různé místnosti a objekty např. ordinace, čekárny, veterinární ordinace, laboratoře, sportovní šatny, kancelářské prostory, hotelové pokoje, školní třídy… zde všude uplatníte účinnou dezinfekci a zároveň možnost se zbavit různých druhů pachů. Dezinfekci ozónem můžete uplatnit i ve skladech ovoce a zeleniny, popřípadě ve vinařství a v pivovaru abyste zamezily růstu různých druhů plísní, hub, kvasinek…

Proč si nechat udělat dezinfekci ozónem od naší firmy?

Předně proto že se zabýváme projekcí a instalací vzduchotechniky různého typu a do různých objektů, tudíž máme zkušenosti s tím, čeho všeho je potřeba docílit abychom dostaly vzduch v požadovaném množství, kvalitě, vlhkosti a teplotě kam potřebujeme, což jsou zkušenosti, které se hodí, pokud chceme docílit optimálního rozmístění ozónu po objektu.

Ozón je velmi nebezpečná látka, která má potenciál silně poškodit zdraví!
Je proto vždy rozumnější jeho užívání svěřit do rukou zkušeného technika a vyvarovat se při jeho používání případným chybám, které by mohli mít vliv na vaše zdraví.
Náš technik převezme toto riziko při práci s ozónem za Vás!