Jak na smog a hluk ve městě

Datum publikace: 11.03.2021

Délka čtení: 5 minut

Je lepší větrat nebo klimatizovat? Tuto otázku řeší rezidenti všech větších měst. Především v letním období je problém vyvětrat nebo otevřít okna svých obydlí a zabránit tak nepříjemnému hluku z ulice. Klimatizace může být jedním z nástrojů, jak tento problém řešit.

Proč doporučujeme klimatizaci ve městech

Pokud máte klimatizaci, nemusíte příliš otvírat okna, čímž snižujete hluk a znečištění zvenku. Také eliminujete hmyz, pach, pyly a jiné alergeny, které mohou způsobovat dýchací potíže. Zapnutím klimatizace navíc zlepšujete kvalitu vzduchu v místnosti. Zabráníte tím také zvýšené hlučnosti, která vám může způsobit zdravotní problémy.
Naproti tomu klasické větrání s otevřeným oknem Vám sice do místnosti dostane čerstvý vzduch a také relativně ochladí interiér, ale má své nevýhody.

Ticho nad zlato

Hluk je znečištění, které často uniká naší pozornosti. K naší škodě, neboť dokáže způsobit stejně závažné škody jako jiná, více viditelná znečištění. Bohužel si jej ale ne vždy všimneme. Když je inverze a smog, že není vidět skrz okna, je všem jasné, že je problém. Ale to, že jsme vystaveni zdraví škodlivým hladinám hluku, které třeba i překračují zákonem povolené limity, toho si můžeme všimnout i po letech.

Hluk je zvuk, samozřejmě. 

Ale asi jako SPAM, je hluk nevyžádaný zvuk. Jsme mu vystaveni na mnoha místech. Typicky okolo silnic, železnic, letišť. Ale také na ulicích rušného města, nebo prostě tam, kde je hodně lidí. Dlouhodobé vystavení hluku ohrožuje vaše zdraví, hlavně to duševní. Mozek je totiž vystavován velkému množství vjemů, které jej zahlcují. Přímým důsledkem je, že se tak dříve unaví. Naneštěstí si to člověk ani nemusí uvědomit, protože si na zvuky kolem sebe zvykne. Dlouhodobě ale taková zátěž zvyšuje únavu a opotřebení a člověk pak musí častěji regenerovat, nebo se mu chce dřív na dovolenou.

Na obranu vašeho sluchu je tu zákon

Rozlišuje se mezi venkovním a vnitřním hlukem. Pro ten druhý, uvnitř budov platí samozřejmě přísnější požadavky. Základní omezení je ve dne 40 a v noci 30 dB a pro zpěv, hudbu a řeči dokonce ještě o pět méně. Že jsou to dosti „teoretické“ hodnoty je jasné, když se podíváme na stupnici hlasitostí a zjistíme, že 40 dB odpovídá asi tak lidskému šepotu.
Vážnějším problémem, než hluční sousedé, jsou ale hlavně dopravní stavby. Kdo bydlí u trati nebo u dálnice ví, o čem mluvíme. Tady jsou limity už větší, pro hlavní silniční tahy a drážní koridory to je 60 dB, tedy ekvivalent běžného hovoru. Nezdá se to moc, ale představte si, že u zvlášť rušné silnice vám přímo v pokoji s každým projetím auta někdo promluví. Ticho je v takovém případě nad zlato. Tyto limity navíc platí pro „nové“ zdroje hluku, nikoliv pro ty, vzniklé před rokem 2000. Jakákoliv starší dopravní stavba, od té doby nerekonstruovaná, má hranici ještě o deset decibelů výš.

Chcete větrat = otevřete okno

Umožníte tím, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch a ochladil interiér, a navíc si nemusíte dělat starosti s účtem za elektřinu. Má to ovšem velkou nevýhodou.
Dovnitř se dostávají všechny alergeny, hmyz, smog, hluk z automobilů, zvuky hovořících lidí a také zvuky ze stavebních prací. Nejvíce si však vše začnete uvědomovat až večer či v nočních hodinách, kdy si chcete odpočinout. Dalším, neméně významným faktorem, je i riziko vloupání.

Rada na závěr

Zamyslete se nad tím, jak můžete zlepšit své prostředí. Klimatizace, především ve městech, začíná být nedílnou součástí každé nemovitosti. Nejenom, že Vám klimatizace zpříjemní letní dny, ale také Vám může zásadním způsobem ovlivnit komfort bydlení v rušných městech.
Nezapomínejte však, že klimatizace není větrací (nebo vzduchotechnické) zařízení typu rekuperace, a i tak musíte občas na krátkou chvíli vyvětrat a vyměnit vzduch v místnosti.

Přečtěte si články na podobné téma

Zobrazit všechny články