Vaše pohoda začíná v příjemném prostředí

Ať už potřebujete kvalitní řešení vzduchotechniky, spolehlivé tepelné čerpadlo nebo špičkovou rekuperační jednotku, jsme tu pro vás.

myš

Rekuperace

Rekuperace

Prostředí vně Vašeho domu, bytu či kanceláří neovlivníte. Např. prach a hluk jsou faktory, které zhoršují kvalitu bydlení a pracovního prostředí. Co ale můžeme snadno ovlivnit je kvalita vnitřního prostředí.

Současné novostavby s kvalitně izolovaným obvodovým pláštěm se velmi často potýkají s nadměrnou vlhkostí interiéru, která je způsobena nedostatečným větráním. Ve snaze uspořit výdaje za energie se stávají prakticky vzduchotěsnými. Přílišná vlhkost pak bohužel negativně ovlivňuje nejen stavbu samotnou, ale především Vaše zdraví. Optimálním řešením je řízené větrání s rekuperací, která zabezpečuje přirozenou kontinuální výměnu vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch zvenku.

Chci se poradit s odborníkem
Rekuperace

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika

Zajišťujeme kompletní dodávky technologických celků vzduchotechnických systémů a kompletní sortiment řešení pro průmyslové větrání včetně elektromontáže a zprovoznění systému.

Součástí našich služeb jsou veškeré projektové práce včetně výpočtu a návrhu větracích výkonů. Hledáme taková řešení, která dosahují nejlepší účinnosti a zároveň mají nižší vliv na životní prostředí.

Chci se poradit s odborníkem
Vzduchotechnika

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Topení s tepelným čerpadlem vzduch-voda je ekonomicky výhodnější, a především nesrovnatelně ekologičtější alternativa konvenčního topení. Z venkovního vzduchu se odebírá teplo, které se přeměňuje na tepelnou energii dodávanou do topného systému domácnosti.

Námi dodávaná zařízení jsou cenově výhodná, výkonná a absolutně spolehlivá řešení, která čerpají energii z obnovitelných zdrojů. Nejen, že šetříte za energie, ale také chráníte životní prostředí a výrazně přispíváte k lepší budoucnosti vašich dětí.

Chci se poradit s odborníkem
Tepelná čerpadla

Fotovoltaika

Fotovoltaika

Úspora a ekologie je jednou z nejčastějších otázek při nákupu fotovoltaiky. Navíc se vaše domácnost či firma stává soběstačnou a energii na provoz tak můžete získat z obnovitelných zdrojů.

Na základě našich profesních znalostí, výpočtů a měření navrhujeme vždy optimální řešení. Součástí každého návrhu je i řešení pro monitoring důležitých funkcí a stavů dodané technologie. Při tvorbě návrhu pak spolupracujeme s projektanty a architekty.

Chci se poradit s odborníkem
Fotovoltaika

Průmyslové chlazení

Průmyslové chlazení

Chladící a mrazící zařízení se využívá v mnoha oborech. Nejvyužívanější je v potravinářském průmyslu, kde zajišťuje chlazení a mražení potravin a polotovarů. Chladírenská technologie nachází využití také v dalších odvětvích jako jsou např. farmacie, zemědělství, chemický průmysl či vinařství a pivovarnictví.

Pod názvem chladící technologie si představte soubor komponentů - kompresor, kondenzátor, expanzní ventil, sběrač, výparník atd., kterou lze dodat až na základě návrhu našich techniků pro konkrétní zakázku. Vzhledem k tomu, že chladící technika prochází neustálým vývojem a zdokonalováním, v naší firmě se zajímáme o nejnovější trendy především s ohledem na ekologii. 

Chci se poradit s odborníkem
Průmyslové chlazení